Metodoloxías
Proba obxectiva
Análise de fontes documentais
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
Os alumnos poderán contar co asesoramento do profesor para a preparación dos traballos que van ter que efectuar ao longo do curso, así como para a resolución das dúbidas que se podan plantexar cara a realización da proba obxectiva.