Temas Subtemas
- Marco teórico
- Conceptos claves
Evolución dos RRHH
Diferencia entre datos, información, coñecemento e innovación.
- Recursos intanxibles e problemas de medida
- Sistemas de xestión de coñecemento
Medidas cualitativas e cuantitativos.
A espiral de coñecemento
DpO versus DpC
- Mapas de coñecemento Mapas de coñecemento
- Xestión de competencias. Perfis, operativización, puntuacións e aplicacións.