Metodoloxías
Saídas de campo
Investigación (Proxecto de investigación)
Descrición
Explicación na clase, elaboración e redacción dos alumnos dun caso práctico
Reparto de tarefas e recolección de datos.