Metodoloxías
Seminario
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición
Realizarase nas datas e horas de titorías que acorden o profesor e os alumnos.