Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Prácticas a través de TIC
Descrición
Orientación aos equipos de estudantes a sobre a procura e selección de materiais e sobre os métodos de análises.

Orientarase aos estudantes na procura de información na web e comentaranse os contidos en grupos reducidos

Discutirase a interpretación e significado dos materiais presentados e proporcionaranse orientacións sobre análises e valoracións.

Os alumnos que recoñecesen a dedicación de estudos a tempo parcial e exención de asistencia, segundo o indicado na norma que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudante de grao na UDC, deberán acordar en prazo cos profesores da materia, un calendario de asistencia a tutorías personalizadas e traballos alternativos.