Temas Subtemas
1.- O mercado de traballo nos modelos neoclásicos 1.1. Oferta de traballo
1.2. Demanda de traballo
1.3. Oferta e demanda de traballo
2.- Mercado de traballo e cualificacions profesionais 2.1. Oferta e demanda de cualificacions: axuste e desaxuste no mercado de traballo.
2.2. Cualificacións adquiridas por medio da formación reglada
3.- O mercado de trabajo na economía keynesiana 3.1. Oferta e demanda de traballo na nova economía keynesiana
3.2. Demanda agregada e nivel de ocupación
3.3. Salario real, demanda agregada e nivel de ocupación
3.4. Política económica e empleo
4.- Outras teorías do mercado de traballo. 4.1. Emprego e rixidez a baixa dos salarios.
4.2. Institucionalismo: a rixidez do mercado laboral
4.3. Salarios de eficiencia e productividade
4.4 O desemprego de larga duración
5.- Tipos de desemprego e política económica 5.1. Tipos de desemprego
5.2. Desemprego e reforma do mercado de traballo
5.3. Políticas de renta e nivel de emprego