Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Química Código 770G02004
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
González Rodríguez, María Victoria
Correo electrónico
victoria.gonzalez.rodriguez@udc.es
Profesorado
Alonso Rodriguez, Elia
González Rodríguez, María Victoria
Correo electrónico
elia.alonso@udc.es
victoria.gonzalez.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral Introdución aos fundamentos científicos da química en relación coas súas aplicacións tecnolóxicas
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se realizarán cambios 2. Metodoloxías Metodoloxías docentes que se manteñen A docencia presencial de clases maxistrais impartirase a través de Teams nos mesmos horarios e as tarefas realizásense e/ou se presentarán a través de Moodle A docencia presencial de clases de problemas e traballos tutelados impartirase a través de Teams nos mesmos horarios e as tarefas realizásense e/ou se presentarán a través de Moodle Metodoloxías docentes que se modifican A docencia presencial práctica substituirase por casos prácticos en forma telemática. A docencia de teoría (Docencia expositiva) prevista como Presencial, pasarase a Non Presencial no caso de que o número de alumnos matriculados na asignatura non permita garantir as medidas recollidas no Plan de Prevención do Centro. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Titorías por Teams Foro moodle Correo electrónico 4. Modificacines na avaliación Non se considera necesario modificar os criterios de avaliación Observacións de avaliación: As probas obxectivas realizarase a través de moodle con seguimento por Teams 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se considera necesaria
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías