Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada na docencia en grupos reducidos permítenos individualizar o proceso de ensino-aprendizaxe, favorecer a motivación e valorar a progresión e o rendemento académico.