Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A23 A37 B2 B4 B5 B11 C1 C7 Realizarase a valoración dos traballos tutelados desenvolvidos na empresa. 100
 
Observacións avaliación