Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e aplicar ferramentas cualitativas e cuantitativas de planificación e control da producción. A2
A22
B4
B11
C3
Coñecer e aplicar técnicas de xestión de stocks A2
A22
B11
C3
Identificar e aplicar conceptos clave na xestión da cadea de suministro A2
A22
Coñecer e aplicar técnicas de xestión de proxectos. A2
A22
B4
B11
C3
Coñecer ferramentas para a xestión e optimización dos sistemas de producción. A2
A22
C3