Temas Subtemas
BLOQUE I:A XESTIÓN DA PRODUCCIÓN
BLOQUE II: A XESTIÓN DE STOKS E A CADEA DE SUMINISTRO
BLOQUE III: PLANIFICACIÓN E CONTROL DA PRODUCCIÓN
BLOQUE IV: XESTIÓN DE PROXECTOS