Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Application Techniques in Biotechnology Code 610475107
Study programme
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Bioloxía
Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Departamento profesorado máster
Química
Coordinador
Becerra Fernandez, Manuel
E-mail
manuel.becerra@udc.es
Lecturers
Becerra Fernandez, Manuel
Cerdan Villanueva, Maria Esperanza
Novoa De Manuel, Francisco Javier
Pazos Chantrero, Elena
Rabuñal Dopico, Juan Ramon
Rodriguez Gonzalez, Jaime
E-mail
manuel.becerra@udc.es
esper.cerdan@udc.es
francisco.javier.novoa@udc.es
elena.pazos@udc.es
juan.rabunal@udc.es
jaime.rodriguez@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
General description NA DOCENCIA DESTA MATERIA PARTICIPAN TAMÉN OS SEGUINTES PROFESORES DA UVIGO: Ana Gago Martínez (e-mail: anagago@uvigo.es) e José Manuel Leao (leao@uvigo.es) Dentro do Máster en Biotecnoloxía Avanzada, esta materia, pretende ensinar ao alumno unha serie de conceptos para comprender certas metodoloxías e técnicas que se empregan dentro do campo da Biotecnoloxía, co fin de aplicalas tanto á investigación básica como á aplicada. O temario desta materia, abarca técnicas tan diversas como as relacionadas coa resolución estrutural de biomoléculas, espectromotretía de masas, técnicas de nanobiotecnoloxía, de teledetección e análises de imaxes. Técnicas todas elas en continuo crecemento e expansión, o que obriga, tanto a profesores como alumnos, a manterse ao día consultando fontes bibliográficas e artigos de investigación actualizados en lingua inglesa.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.