Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Prevention, management and environmental audits Code 610475404
Study programme
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Departamento profesorado máster
Enxeñaría Civil
Matemáticas
Química
Coordinador
Soto Castiñeira, Manuel
E-mail
m.soto@udc.es
Lecturers
Soto Castiñeira, Manuel
E-mail
m.soto@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
General description Esta materia forma parte do módulo de especialización en Biotecnoloxía ambiental, común tanto ao itinerario profesional como ao académico-investigador. Trata aspectos básicos da xestión ambiental tanto de tipo xeral como aplicados á actividade empresarial e industrial. Os distintos temas serán impartidos por un equipo interdisciplinar, cuxos membros pertencen a diversas institucións universitarias e empresas: - Avaliación de Impacto Ambiental: Vicente Jimenez e Mª del Carmen Veiga (veiga@udc.es) - Xestión e auditorías ambientais: Pablo Comendador Gil (pablocg@cysconsulting.com) (C&S Consulting Services). - Análise do ciclo de vida (LCA) e pegada ecolóxica (PE): Ángeles Domínguez (admguez@uvigo.es) - Xestión de Residuos (minimización, reducción, reutilización e reciclaxe): Manuel Soto (m.soto@udc.gal) - Xestión Integral da Agua: Emilio Rosales Villanueva, de UVigo, (emiliorv@uvigo.es)
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.