Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2016/17
Subject (*) Macroeconomía en economías abertas Code 611448006
Study programme
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatoria 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinador
Pateiro Rodriguez, Carlos
E-mail
carlos.pateiro@udc.es
Lecturers
Garcia Cebro, Juan Antonio
Pateiro Rodriguez, Carlos
Varela Santamaria, Ramon
E-mail
j.a.garciac@udc.es
carlos.pateiro@udc.es
r.varela@udc.es
Web
General description Os obxectivos desta asignatura consisten en: - Coñecer o funcionamento do mercado de divisas; os efectos dos tipos de cambio sobre o comercio internacional. - Coñecer a política monetaria e o funcionamento dos mercados financieiros - Analizar os tipos de xuro oficiais do Banco Central e dos distintos mercados: interbancario, hipotecario, prestamos ó consumo, etc...
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.