Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2016/17
Subject (*) Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros Code 611448009
Study programme
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatoria 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía Financeira e Contabilidade
Coordinador
Ruiz Lamas, Fernando
E-mail
fernando.ruiz@udc.es
Lecturers
Ruiz Lamas, Fernando
E-mail
fernando.ruiz@udc.es
Web http://http://fv.udc.es/12Ciclo/entrada.asp?pAsignatura=&pAmbito=0&am
General description A materia persegue aprender a ler e interpretar as contas anuais dunha entidade bancaria dende un punto de vista práctico, partindo para iso dos modelos que presentan as entidades españolas, conforme á normativa do Banco de España, con especial referencia ás normas de rexistro e valoración dos instrumentos financeiros.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.