Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2015/16
Subject (*) Finanzas Internacionais Code 611G01037
Study programme
Grao en Economía
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Optativa 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía Aplicada 1
Coordinador
Sanchez Santos, Jose Manuel
E-mail
jose.manuel.sanchez@udc.es
Lecturers
Sanchez Santos, Jose Manuel
E-mail
jose.manuel.sanchez@udc.es
Web
General description O obxectivo da asignatura Finanzas Internacionais é analizar fundamentalmente tres cuestións relevantes no ámbito da macroeconomía dunha economía aberta: i) Os factores determinantes do tipo de cambio nominal e real no curto e longo prazo, ii) o papel de la política monetaria e fiscal na determinación da balanza por cuenta corrente, a renta e o tipo de cambio nominal, iii) e las vantaxes e inconvintes en términos relativos dun sistema de tipos cambio flexibles frente a un de tipos de cambio fixos.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.