Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Economic Analysis of Organisations Code 611G02023
Study programme
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Empresa
Coordinador
Lopez Rodriguez, Jose
E-mail
jose.lopez.rodriguez@udc.es
Lecturers
Lopez Rodriguez, Jose
Teijeiro Álvarez, Mercedes
E-mail
jose.lopez.rodriguez@udc.es
mercedes.teijeiro@udc.es
Web
General description O obxectivo desta asignatura e proporcionar aos alumnos unha serie de ferramentas conceptuais e teóricas para a análise e comprensión económica da organización da actividade económica. En particular, a análise centrase na empresa, na súa natureza e razón de ser como fórmula de organización da actividade económica así coma en distintos fenómenos empresariales que plantexan cuestións de naturaleza organizativa. A asignatura dotará os alumnos dunha serie de competencias para a xestión das organizaciones, cuya aplicación exténdese fundamentalmente o ámbito da organización interna (goberno corporativo, incentivos) pero tamén a aspectos organizativos relacionados coa estratexia empresarial (integración vertical de actividades)
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.