Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Modern Language 4: Portuguese Code 613G03060
Study programme
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Optional 4.5
Language
Portuguese
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Letras
Coordinador
Samartin López-Iglesias, Roberto
E-mail
roberto.samartin@udc.es
Lecturers
Dos Santos , Priscila Cristina
Samartin López-Iglesias, Roberto
E-mail
p.dossantos@udc.es
roberto.samartin@udc.es
Web
General description Esta materia fornece formación de carácter teórico-práctico na descrición e uso instrumental da lingua portuguesa nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe consolidar todas as competencias de usuario independente, encadrado no nivel avanzado (B2), de acordo co "Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas".
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.