Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Software profesional na mecánica dos sólidos Código 614855214
Titulación
Mestrado Universitario en Matemática Industrial (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Departamento profesorado máster
Matemáticas
Coordinación
Seoane Martínez, Marisa Luisa
Correo electrónico
Profesorado
Arregui Alvarez, Iñigo
Fernández García, José Ramón
Seoane Martínez, Marisa Luisa
Correo electrónico
inigo.arregui@udc.es
Web http://www.m2i.es/docs/modulos/MESimNumerica/SoftProfenSimulacionNumerica/7.Software%20profesional%20en%20solidos.pdf
Descrición xeral
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen *Metodoloxías docentes que se modifican 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado 4. Modificacións na avaliación *Observacións de avaliación: 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías