Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Work Placement: Migration Policy and Intercultural Mediation Code 615472101
Study programme
Mestrado Universitario en Migracións Internacionais: Investigación, Políticas Migratorias e Mediación Intercultural
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 10
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
E-mail
Lecturers
E-mail
Web http://www.esomi.es
General description As prácticas externas en Políticas Migratorias / Mediación Intercultural son unha parte esencial da formación profesionalizante do estudantado que curse o Mestrado universitario Oficial en Migracións Internacionais (MOMI) na Universidade da Coruña, pois lles permite ter un achegamento á realidade laboral do sector e especialización para os que se están formando. As prácticas realizánse en todo tipo de entidades (públicas, privadas, do 3° sector) que traballen no ámbito das migracións, ben sexa no deseño e xestión de políticas e programas destinados á poboación inmigrante, ben no ámbito da mediación intercultural.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.