Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Planning and management of destinations and tourist spirituals Code 615524018
Study programme
Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos(plan 2016)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Empresa
Coordinador
Rodríguez Vázquez, Clide
E-mail
c.rodriguezv@udc.es
Lecturers
Rodríguez Vázquez, Clide
E-mail
c.rodriguezv@udc.es
Web
General description Na actualidade, os destinos turísticos deben ter en conta a necesidade de ampliar a súa portafolio de produtos con novas propostas para nichos de mercado con novas expectativas e de menos dimensións, no que podería denominarse estratexia de longa cola turística. Un destes pequenos nichos de interese para os destinos en xeral e de forma específica para os españois que ten unha demanda crecente en moitos mercados emisores é o denominado turismo espiritual. Trátase dun tipo de turismo no que aínda non existe unha definición consensuada sobre que e cales son as características da súa demanda, pero poderiamos dicir que é a realización de actividades que nos achegan ao coñecemento do noso propio eu e ao noso benestar interior, situándose entre o turismo relixioso e o turismo de saúde e beleza, mesmo para algúns autores con certa aproximación nalgúns casos ao turismo deportivo e creativo.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.