Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Qualitative techniques for the analysis of discourses and social realities Code 615525008
Study programme
Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Pedagoxía e Didáctica
Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Rodriguez Romero, Maria del Mar
E-mail
mar.rromero@udc.es
Lecturers
Diz Reboredo, Carlos
León Medina, Francisco J.
Rodriguez Romero, Maria del Mar
E-mail
carlos.diz@udc.es
f.leon@udc.es
mar.rromero@udc.es
Web
General description A materia aborda a investigación cualitativa en ciencias sociais focalizándose na súa peculiaridade, abordando diferentes aproximacións metodolóxicas e as súas implicacións para a acción social, e amosando as diferentes técnicas cualitativas de recollida de datos e os procesos de análise do material empírico producido.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.