Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Directing Code 616G02005
Study programme
Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Second Basic training 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Viqueira Carballal, Manuel Alejandro
E-mail
manuel.viqueirac@udc.es
Lecturers
Viqueira Carballal, Manuel Alejandro
E-mail
manuel.viqueirac@udc.es
Web
General description O director é o responsable da posta en escena, é o responsable do que ve o espectador. É a cabeza narrativa da produción. A persoa responsable de dirección está presente en todas as fases do proceso especialmente, por exemplo, nas áreas de Guión, Storyboard, Cinematografía, Actuación/Animación, Arte conceptual, Color e Iluminación, Edición e Postprodución, etc.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.