Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Exploratory and inferential analysis Code 620517008
Study programme
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 4
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Iglesias Soler, Eliseo
E-mail
eliseo.iglesias.soler@udc.es
Lecturers
Iglesias Soler, Eliseo
Saavedra Garcia, Miguel angel
Sanchez Molina, Jose Andres
E-mail
eliseo.iglesias.soler@udc.es
miguel.saavedra@udc.es
jose.andres.sanchez.molina@udc.es
Web
General description A materia "Análise exploratoria de datos e análises inferencial" é unha aproximación á análise estatística univariante. Abórdanse desde os procesos descritivos máis básicos ata os principios da estatística inferencial. Ao longo da materia o alumno coñecerá os fundamentos teóricos destes procedementos así como a súa aplicación práctica mediante diferentes programas informáticos como SPSS e R.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.