Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Exercise and fitness in performance and health Code 620517010
Study programme
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 20
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Iglesias Soler, Eliseo
E-mail
eliseo.iglesias.soler@udc.es
Lecturers
Iglesias Soler, Eliseo
E-mail
eliseo.iglesias.soler@udc.es
Web
General description A materia Exercicio e condición física no ámbito do rendemento e a saúde ten como principal obxectivo aproximar ao alumno ao proceso de investigación dos diferentes compoñentes da condición física tanto desde a perspectiva do rendemento deportivo como desde o enfoque asociado ao exercicio físico para a mellora da saúde e a calidade de vida. Trátase dunha materia optativa á que o estudante accede tras unha primeira etapa de formación obrigatoria na que adquiriría coñecementos e competencias para intervir nun proceso de investigación. Desde esta premisa, a materia ten un enfoque eminentemente procedimental e aplicado, onde o alumno aproximarase á dinámica dun grupo de investigación, implicándose nas diferentes tarefas e procedementos. En definitiva, preténdese que o estudante desenvolva un proceso de prácticas de investigación que lle permitan implementar nun contexto real as competencias adquiridas na formación obrigatoria
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.