Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Teaching Association Football Code 620G01010
Study programme
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Vales Vazquez, angel
E-mail
angel.vales@udc.es
Lecturers
Arda Suarez, Antonio
Vales Vazquez, angel
E-mail
antonio.arda@udc.es
angel.vales@udc.es
Web
General description Nesta materia preténdese que o alumno adquira un coñecemento das habilidades específicas compostas e complexas do Fútbol como conductas psico e sociomotoras, e os seus contidos como recursos didácticos en educación física e iniciación. Fundamentos técnico e tácticos. Os obxectivos xerais plantexados son: Coñecemento das habilidades específicas do fútbol como conductas motrices. Preparación do futuro licenciado en CC. da A.F. e do D. para desenroo das funcións e roles como educador a través da utilización do fútbol na iniciación deportiva. Contextualizar o fútbol no ámbito das Ciencias da Actividade Física e nos campos educativo e científico.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.