Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Healthy Exercise and Quality of Life II Code 620G01036
Study programme
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Iglesias Soler, Eliseo
E-mail
eliseo.iglesias.soler@udc.es
Lecturers
Giraldez Garcia, Manuel Avelino
Iglesias Soler, Eliseo
Márquez Sánchez, Gonzalo José
E-mail
manuel.avelino.giraldez.garcia@udc.es
eliseo.iglesias.soler@udc.es
gonzalo.marquez@udc.es
Web
General description As materias Actividade física saudable e calidade de vida I e II conforman as disciplinas que de forma obrigatoria o alumnado do grao cursará detro do módulo ACTIVIDADE FÍSICA SAUDABLE E CALIDADE DE VIDA. Ambas as materias entendemos que deben complementarse e nesta sentido Actividade física saudable e calidade de vida II abordará fundamentalmente cuestións referidas á prescrición de exercicio desde as perspectivas rehabilitadora, preventiva e de incremento do benestar. En atención á descrición do módulo a materia estruturarase contorna a 4 bloques: -Prevención e readaptación funcional de lesións e patoloxías do aparello locomotor -Prescrición personalizada de exercicio para a mellora da aptitude física relacionada coa saúde. -Activida e exercicio físico orientado á saúde na Educación Física escolar -Prescrición de exercicio físico e envellecemento
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.