Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Iniciación en deportes II (Rugby) (optativa) Code 620G01311
Study programme
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate Yearly
Third Optional 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Vazquez Lazo, Juan Carlos
E-mail
juan.lazo@udc.es
Lecturers
Vazquez Lazo, Juan Carlos
E-mail
juan.lazo@udc.es
Web
General description O rugby e un deporte en gran progresión en los últimos anos, tanto a nivel internacional como nacional. Neste deporte presentanse características que facen que sexa unha das actividades motrices más completas, tanto si o vinculamos co proceso de iniciación, como si o desenrolamos co proceso de entrenamento-competición. Motricidade, socialización, es el máximo expoñente de la interacción en relación a los deportes de colaboración-oposición, tanto por número como por actuación motriz; educación deportiva, xa que conserva valores comportamentales que no depoorte de hoxe en día se han ido degradando en aras dunha mayor popularidade. O rugby lo presentamos como unha ferramenta formativa si lo vinculamos a la iniciación, o como un deporte hiperinstitucionalizado cando asume competencias no proceso de engtreno-competición.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.