Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Iniciación en deportes IV (Golf) (optativa) Code 620G01317
Study programme
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate Yearly
Third Optional 6
Language
Spanish
English
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Camiña Fernandez, Francisco
E-mail
frco.camina@udc.es
Lecturers
Camiña Fernandez, Francisco
E-mail
frco.camina@udc.es
Web
General description O Golf pasa a formar parte dos deportes incluídos no novo plan de estudios de Grado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. O antecedente á asignatura que desenrolamos neste programa encóntrase en dos feitos. Primeiro, nos seminarios impartidos na facultade desde o curso 2002-03 e impartidos ininterrumpidamente hasta o presente curso. Segundo, na asignatura de libre configuración ofertada po la Universidade da Coruña dende o curso 2006-07 e impatidos estos tres últimos cursos con la asistencia de alumnos de diferentes facultades de la Universidade da Coruña. O descritor desta asignatura indícanos a dirección para o desenvolvemento do proceso de introducción ao golf, así como a iniciación e adestramento das técnicas, estratexias e capacidades específicas que determinan o rendemento en Golf. A asignatura incide no estudo do deporte do Golf como conductas psicomotrices e os seus contidos na etapa inicial deportiva. Os contidos esenciais da asignatura estructúranse entorno ás bases regulamentarias, técnicas e didácticas do Golf que nas últimas décadas adquiriron un desenvolvemento en todo o mundo en canto ó número de practicantes, os eventos deportivos organizados e a implicación das institucións e organismos que rixen a competición deportiva. A importancia do Golf, non sólo ven determinada po la dimensión deportiva, sino tamen po la importancia do Golf como Ocio e como volumen de negocio que move esta actividade deportiva.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.