Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Construction Assemblies Inspection Code 630567109
Study programme
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Coordinador
Garitaonaindia De Vera, Jose R
E-mail
j.garitaonaindia@udc.es
Lecturers
Garitaonaindia De Vera, Jose R
E-mail
j.garitaonaindia@udc.es
Web
General description Preténdese dotar ao alumno da necesidade de establecer correctamente a vinculación entre a técnica -e os seus sistemas construtivos- e a finalidade que a soporta, é dicir o concepto de intervención como principio motor no ámbito da actuación. Nese senso o obxectivo radica en analizar aqueles casos singulares dende o punto de vista tipolóxico que sean representativos, tales como parlamentos, de corte institucioneal e de Réxime, así como alumear ao alumno a estrutura de intervención e finalidade que as motivou e, por extensión, como foron resoltas técnicamente.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.