Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Nautical Inspections Management Code 631510209
Study programme
Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Coordinador
Lama Carballo, Francisco Javier
E-mail
javier.lama@udc.es
Lecturers
Lama Carballo, Francisco Javier
E-mail
javier.lama@udc.es
Web
General description Capacidade para comprender o papel que xogan os distintos actores que interveñen nas múltiples inspeccións que ten que pasar un buque e as esixencias que leva cada unha delas ao obxecto de poder manter o buque de modo continuo co estándar requirido para que cumpra coa normativa internacional e os regulamentos que resulten de aplicación. Capacidade para planificar e levar a cabo inspecciones que velan polo cumprimento dos dos Convenios e Códigos internacionais relacionados co ámbito marítimo; asi como dos Regulamentos das Sociedades de Clasificación [Estado de bandeira do buque, Estado Reitor do Porto, Sociedades de Clasificación, Vettings].
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.