Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Curriculum Design in Education Projects (0 to 3 years) Code 652G01021
Study programme
Grao en Educación Infantil
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Pedagoxía e Didáctica
Coordinador
Espido Bello, Xosefa Eva
E-mail
eva.espido.bello@udc.es
Lecturers
Espido Bello, Xosefa Eva
Iglesias Amorin, Fernando
E-mail
eva.espido.bello@udc.es
f.amorin@udc.es
Web
General description Esta materia persegue que os futuros docentes de Educación Infantil sexan capaces de analizar os deseños curriculares, modelos e prácticas desenvolvidas para o primeiro ciclo de Educación Infantil. Pretende tamén que o alumnado adquira os coñecementos necesarios para deseñar e avaliar proxectos educativos que potencien prácticas críticas comprometidas co desenvolvemento, non só da infancia, senón tamén de todas as persoas implicadas nas institucións onde se van desenvolver.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.