Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Master Final Project Code 653491014
Study programme
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
Second Obligatory 15
Language
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Psicoloxía
Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
E-mail
Lecturers
Balo García, Aránzazu
Castro Iglesias, Maria Angeles
González-Abraldes Iglesias, Isabel
Lodeiro Fernández, Leire
Lorenzo López, Laura
Maseda Rodríguez, Ana Belén
Millan Calenti, Jose Carlos
Pérez Fontán, Miguel
Rodriguez-Villamil Fernandez, Jose Luis
E-mail
aranzazu.balo@udc.es
angeles.castro.iglesias@udc.es
i.gonzalez-abraldes@udc.es
leire.lodeiro@udc.es
laura.lorenzo.lopez@udc.es
ana.maseda@udc.es
jose.millan.calenti@udc.es
miguel.perez.fontan@udc.es
jose.luis.rodriguez-villamil@udc.es
Web http://http://gerontologia.udc.es
General description Mediante o Traballo Fin de Mestrado o alumno tratará de acreditar as competencias adquiridas durante a realización do postgrao oficial.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.