Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Occupational Therapy for Personal Autonomy in Children and Adolescents Code 653G01207
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatory 9
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Ciencias da Saúde
Coordinador
Pousada Garcia, Thais
E-mail
thais.pousada.garcia@udc.es
Lecturers
Dacuña Vázquez, Inés
Groba Gonzalez, Betania
Pousada Garcia, Thais
Viana Moldes, Ines
E-mail
ines.vazquez3@udc.es
b.groba@udc.es
thais.pousada.garcia@udc.es
ines.viana@udc.es
Web
General description Esta materia ten como obxectivo achegar ao alumno/a ao proceso de intervención de Terapia Ocupacional, no infancai e adolescencia, proporcionando para iso os principios teóricos e filosóficos que sosteñen e fundamentan a práctica profesional da/o terapeuta ocupacional neste ámbito. Descritor: Fundamentos da promoción da autonomía persoal e valoración da dependencia nas actividades da vida diaria con e sen adaptacións e/ou productos de apoio. Análise da ocupación en Terapia Ocupacional e a súa utilización terapéutica. Terapia Ocupacional para a inclusión da/o/s nena/o/s e adolescente/s. Aplicación da actividade ocupacional.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.