Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Occupational Therapy for Personal Autonomy in Children and Adolescents Code 653G01207
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatory 9
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Rivas Quarneti, Natalia Yanaina
E-mail
natalia.rivas.quarneti@udc.es
Lecturers
Groba Gonzalez, Betania
Pousada Garcia, Thais
Rivas Quarneti, Natalia Yanaina
Viana Moldes, Ines
E-mail
b.groba@udc.es
thais.pousada.garcia@udc.es
natalia.rivas.quarneti@udc.es
ines.viana@udc.es
Web
General description Esta materia ten como obxectivo achegar ao alumno/a ao proceso de intervención de Terapia Ocupacional, na infancia e na adolescencia, proporcionando para iso os principios teóricos e filosóficos que sosteñen e fundamentan a práctica profesional da/o terapeuta ocupacional neste ámbito. Descritor: Fundamentos da promoción da autonomía persoal e valoración da dependencia nas actividades da vida diaria con e sen adaptacións e/ou productos de apoio. Análise da ocupación en Terapia Ocupacional e a súa utilización terapéutica. Terapia Ocupacional para a inclusión da/o/s nena/o/s e adolescente/s. Aplicación da actividade ocupacional.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.