Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Work Placement IV Code 653G01304
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Ciencias da Saúde
Coordinador
Pousada Garcia, Thais
E-mail
thais.pousada.garcia@udc.es
Lecturers
Cabarcos Dopico, Vicente
Cortés Cabeza, Inés
Darriba Fraga, María José
Fernández Barreiro, Jorge Juan
Hervás Del Valle, María Carmen
Pousada Garcia, Thais
Ruiz Virumbrales, Jorge
E-mail
v.cabarcosd@udc.es
ines.cortesc@udc.es
maria.darriba@udc.es
j.fbarreiro@udc.es
carmen.hervas@udc.es
thais.pousada.garcia@udc.es
jorge.ruiz@udc.es
Web
General description Esta materia ten como obxectivo desenvolver habilidades que permitan aos estudantes a comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa práctica clínica e / ou comunidade de terapia ocupacional para adultos con discapacidades físicas. Descritor: Estadías prácticas para aplicar teorías, fundamentos, metodoloxía, técnicas, avaliacións e estudos de Terapia Ocupacional, que traballan en conxunto de forma adecuada e en desenvolvemento das funcións e competencias destes profesionais en distintos ambientes, centros comerciais, hospitais, institucións e grupos sociais e poboación.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.