Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Work Placement V Code 653G01307
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Canosa Domínguez, Nereida María
E-mail
nereida.canosa@udc.es
Lecturers
Canosa Domínguez, Nereida María
Díaz Romero, Paula
García Gonzalo, Nuria
Garcia Pinto, Maria del Carmen
Groba Gonzalez, Betania
Seoane Bouzas, María de las Mercedes
Talavera Valverde, Miguel Angel
E-mail
nereida.canosa@udc.es
paula.diaz.romero@udc.es
nuria.garcia.gonzalo@udc.es
carmen.garcia.pinto@udc.es
b.groba@udc.es
m.seoaneb@udc.es
miguel.angel.talavera.valverde@udc.es
Web
General description Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan o alumando comprender e aplicar coñecementos relacionados coa práctica clínica e/ou comunitaria da Terapia Ocupacional no adulto con disfunción na saúde mental. Descriptor: Estadías prácticas para aplicar teorías, fundamentos, metodoloxía, técnicas, avaliacións e valoracións de Terapia Ocupacional, traballando axeitadamente, en equipo e desenvolvendo as funcións e destrezas propias deste profesional en diferentes eidos, centros, hospitais, institucións e grupos sociais e poblacionais.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.