Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Health Education: Health Psychology and Basic Care Code 653G01408
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Optional 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Psicoloxía
Coordinador
Garcia Sanchez, Maria Matilde
E-mail
matilde.garcia@udc.es
Lecturers
Garcia Sanchez, Maria Matilde
Otero Otero, Patricia
E-mail
matilde.garcia@udc.es
patricia.otero.otero@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description Esta asignatura pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa psicoloxia da saúde e a educación para a saúde e coidados básicos. A impartición desta asignatura ten como fin que o alumno coñeza a psicoloxía da saúde e as bases teóricas e fundamentos dos coidados básicos e a educación para a saúde, que sirven como soporte da teoría e o arte de coidar, e adquirir os coñecementos necesarios para axudar ás persoas na satisfacción das súas necesidades fundamentais.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.