Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Teaching Processes, Group Dynamics and Interventions in Occupational Therapy Code 653G01409
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Optional 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Núñez Pérez, Antonio
E-mail
a.nunez@udc.es
Lecturers
Groba Gonzalez, Betania
Núñez Pérez, Antonio
Rivas Quarneti, Natalia Yanaina
E-mail
b.groba@udc.es
a.nunez@udc.es
natalia.rivas.quarneti@udc.es
Web
General description Coñecemento e adquisición de habilidades básicas pedagóxicas para educar, apoiar e levar a cabo programas de Terapia Ocupacional, dirixidos a persoas, familias e coidadores, e para facilitar a interacción cos profesionais e os estudantes; así como a adquisición por parte do alumnado da comprensión e aplicación de coñecementos relacionados coa dinámica e intervencións grupales de interese en Terapia Ocupacional. Descriptor: Coñecemento e adquisición de habilidades básicas pedagóxicas para educar, apoiar e levar a cabo programas de Terapia Ocupacional, dirixidos a persoas, familias e coidadores, e para facilitar a interacción cos profesionais e os estudantes. Coñecemento e adquisición de métodos de intervención e dinámicas grupales en diferentes escenarios profesionais.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.