Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Income Tax System and Company Taxation Code 660G01043
Study programme
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Coruña)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Optional 6
Language
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department
Coordinador
Escourido Calvo, Manuel
E-mail
manuel.escourido@udc.es
Lecturers
Escourido Calvo, Manuel
E-mail
manuel.escourido@udc.es
Web http://www.erlac.es
General description 704/5000 O principal obxectivo da materia é proporcionar ao alumno o coñecemento básico do sistema fiscal español que lles permita afrontar o problema tributario da actividade empresarial. O tema comeza cos conceptos básicos de tributación, a estrutura tributaria do sistema tributario español e o seu especial impacto na actividade empresarial. Nunha segunda parte da materia, impartiranse os principais impostos que afectan a actividade empresarial en España (Actividades económicas en IRPF, Imposto sobre sociedades e IVE), tanto desde o punto de vista do Dereito Tributario como aplicados a mediante a resolución de diferentes supostos prácticos.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.