Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2022/23
Subject (*) External practices Code 670503023
Study programme
Mestrado Universitario en Tecnoloxías de Edificación Sostible (plan 2012)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 12
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Expresión Gráfica Arquitectónica
Coordinador
E-mail
Lecturers
E-mail
Web http://http://euat.udc.es/es/info/titulaciones/m%C3%A1ster-tes
General description A materia de PE cursase no terceiro cuadrimestre (Q3), que corresponde ao primeiro cuadrimestre do segundo curso. O seu obxetivo é completar a formación do mestrado con estancias nas entidades colaboradoras nas que experimentar o desenvolvemento dla actividad profesional nun marco real Realizase una actividad dirixida por un Tutor na empresa e outro tutor académico y cun mínimo equivalente a unhas 300 horas de traballo correspondentes a 12 créditos ECTS. Presentación dunha Memoria final da actividad.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.