Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Master Thesis Code 670526027
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinador
E-mail
Lecturers
Alvarez Diaz, Jose Antonio
Gonzalez Fonteboa, Belen
López Rivadulla, Francisco Javier
Muñiz Gomez, Santiago
Pintos Pena, Santiago
Seara Paz, Gumersinda
E-mail
jose.antonio.alvarezd@udc.es
belen.gonzalez.fonteboa@udc.es
javier.rivadulla@udc.es
santiago.muniz@udc.es
santiago.pintos.pena@udc.es
gumersinda.spaz@udc.es
Web
General description A regulación do TFM como materia é realizada pola UDC. O Máster desenvolverá e fará pública unha regulamentación específica para orientación do estudante na realización e defensa do TFM. Tamén publicaranse en Moodle otros detalles de formato de presentación.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.