Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Alpha-Numeric Classification Systems Code 710G02028
Study programme
Grao en Información e Documentación
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Humanidades
Coordinador
Ruiz Astiz, Javier
E-mail
j.ruiz.astiz@udc.es
Lecturers
Ruiz Astiz, Javier
E-mail
j.ruiz.astiz@udc.es
Web
General description 1º) Acadar por parte dos discentes a formación teórica e práctica e os criterios conceptuais para realizar unha pertinente clasificación dos documentos. 2º) Dotar aos alumnos das técnicas e recursos precisos para establecer categorías e levar a cabo a clasificación de documenos. 3º) Adquirir as habilidades instrumentais e coñecementos intelectivos necesarios, para obter a maior precisión e os mellores rendementos na aplicación da clasificación decimanl universal.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.