Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Damage Stability Code 730496206
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinador
Miguez Gonzalez, Marcos
E-mail
marcos.miguez@udc.es
Lecturers
Miguez Gonzalez, Marcos
E-mail
marcos.miguez@udc.es
Web
General description O obxectivo desta materia é que os alumnos adquiran as capacidades necesarias para comprender o proceso de avaría dun buque, incluíndo tanto os fundamentos teóricos como a realización de casos prácticos, e o coñecemento e a aplicación dos regulamentos que regulan a estabilidade do buque tras averías.
Contingency plan
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.