Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Hidrostática e estabilidade Código 730G05020
Titulación
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 7.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Miguez Gonzalez, Marcos
Correo electrónico
marcos.miguez@udc.es
Profesorado
Miguez Gonzalez, Marcos
Santiago Caamaño, Lucía
Correo electrónico
marcos.miguez@udc.es
lucia.santiago.caamano@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo de esta materia é acadar que os alumnos entendan e coñezan todo o relativo á estabilidade do buque e máis o modo de facer os cálculos de arquitectura naval necesarios para estudar a mesma, tanto en estado intacto como despois de avarías.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Os contidos non se modificarán. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Mantéñense as metodoloxías de proba mixta, sesión maxistral, solución de problemas e traballos tutelados. Estas metodoloxías realizaránse virtualmente a través da plataforma Teams e Moodle. *Metodoloxías docentes que se modifican Elimínanse as prácticas de laboratorio, que non se realizarán. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado MS Teams: proporcionarase atención os alumnos a través desta ferramenta. As titorías acordaranse previamente cos docentes a través de MS Teams, Moodle ou correo electrónico. Correo Electrónico/Moodle: Poderán resolverse dúbidas en calquera momento a través do correo electrónico dos docentes. 4. Modificacións na avaliación A calificación das prácticas de laboratorio, que se eliminan, incluiranse nos traballos tutelados. A calificación de cada unha das metodoloxías será a que segue: Proba mixta – 70 Solución de problemas – 10 Traballos tutelados - 20 *Observacións de avaliación: Non hai observacións adicionais. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía A bibliografía necesaria para abordar as metodoloxías desta materia estará disponible na páxina Moodle da mesma.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías