Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Community Nursing I Code 750G01014
Study programme
Grao en Enfermaría
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Coronado Carvajal, Carmen
E-mail
carmen.coronado@udc.es
Lecturers
Coronado Carvajal, Carmen
Couselo Fernández, Ignacio
Fernández Basanta, Sara
Vidan Martinez, Luciano
E-mail
carmen.coronado@udc.es
i.couselof@udc.es
sara.fbasanta@udc.es
l.vidan@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description Esta asignatura pretende proporcionar ferramentas para promover a saúde a nivel individual, familiar e comunitario, e para familiarizar aos estudantes co método epidemiolóxico, e que poidan utilizalo como instrumento de traballo na analise, planificación e realización das súas actividades de coidado enfermeiro (de promoción e prevención, diagnósticas, e de investigación).
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.