Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Management of Nursing Services Code 750G01021
Study programme
Grao en Enfermaría
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Rodeño Abelleira, Angeles
E-mail
angeles.rodeno@udc.es
Lecturers
Fernández Basanta, Sara
Rodeño Abelleira, Angeles
Rodriguez Maseda, Emma
E-mail
sara.fbasanta@udc.es
angeles.rodeno@udc.es
emma.rodriguez.maseda@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description O proposito xeral da materia é capacitar ao alumno para traballar dentro dunha organización ou sistema tendo en conta o medio socioeconómico en que ésta se desenvolve, así como por ao seu alcance os métodos e as técnicas utilizados polas ciencias administrativas para integrar os coñocementos adquiridos noutras disciplinas coa finalidade de prestar un servizo de calidade a un custo adecuado e incrementar o desenvolvemento persoal, profesional e o da institución ou sistema
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.