Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Practicum Code 750G01032
Study programme
Grao en Enfermaría
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Obligatory 24
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Rodriguez Maseda, Emma
E-mail
emma.rodriguez.maseda@udc.es
Lecturers
Darriba Rodríguez, María Del Pilar
Fernández Basanta, Sara
Freijomil Vázquez, Carla
Garcia Sanchez, Maria Matilde
Movilla Fernandez, Maria Jesus
Rodriguez Maseda, Emma
Sobrido Prieto, Natalia
E-mail
pilar.darriba@udc.es
sara.fbasanta@udc.es
carla.freijomil@udc.es
matilde.garcia@udc.es
maria.jesus.movilla@udc.es
emma.rodriguez.maseda@udc.es
natalia.sobrido@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description Materia de práctica clínica de intervención integradora e avanzada, supervisada por profesionáis de enfermaría e por profesorado da Universidade situados nos recursos socio-sanitarios seleccionados como ámbitos clínicos de aprendizaxe práctica avanzada. O seu obxectivo fundamental, é permitir a incorporación por parte do alumnado dos valores profesionais, razoamento clínico, xestión clínica e o xuízo crítico. Ademais, o estudantado integrará os coñecementos, habilidades e actitudes da enfermaría como práctica profesional baseada en principios e valores, asociados ás competencias descritas nas materias que conforman o título.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.