Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Workplace Safety in Strategic Economic Sectors Code 760482010
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Matemáticas
Coordinador
Carral Couce, Luis Manuel
E-mail
l.carral@udc.es
Lecturers
Carral Couce, Luis Manuel
Díaz Díaz, Ana María
Lara Coira, Manuel
Louro Rodríguez, Julio
E-mail
l.carral@udc.es
ana.ddiaz@udc.es
manuel.lara.coira@udc.es
julio.louro@udc.es
Web
General description Cada un dous diversos sectores de actividade, ten as seus particularidades e riscos específicos, cuxo control deberá ser abordado con medidas de prevención e de protección tamén específicas.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.