Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Informática Code 770G02002
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Coordinador
Fontenla Romero, Oscar
E-mail
oscar.fontenla@udc.es
Lecturers
Becerra Permuy, Jose Antonio
Bellas Bouza, Francisco Javier
Fontenla Romero, Oscar
Morán Fernández, Laura
Romero Dávila, Javier
Sanchez Maroño, Noelia
E-mail
jose.antonio.becerra.permuy@udc.es
francisco.bellas@udc.es
oscar.fontenla@udc.es
laura.moranf@udc.es
javier.romero@udc.es
noelia.sanchez@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description A materia obxecto desta guía constitúe a única disciplina de formación básica de ámbito puramente informático na titulación. Polos seus contidos, e dado o marcado carácter instrumental da materia e que a maior parte das materias de Enxeñería necesitan métodos de cálculo susceptibles de ser realizados con axuda de computador, observamos que poderían ser practicamente todas as materias ás que a Informática apoiase desde os seus contidos como ferramenta indispensable para o enxeñeiro.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.